Паметници
Гривица. Паметник за загиналите румънски воини през Освободителната война

Гривица. Община Плевен. Област Плевен. Паметник за загиналите румънски воини през Освободителната война.