Паметници
Златица. Морена и паметна плоча за влизането на руските войски

Златица. Област София. Морена с паметна плоча за освободителите на Златица. Надпис: "На освободителите от признателна Златица".