Паметници
Свищов. Паметник на прапоршчик Здан, 55-ти пехотен Подолски полк

Свищов. Паметник на прапоршчик Здан, 55-ти пехотен Подолски полк, загинал на свищовския бряг.