Паметници
Етрополе. Руски паметник в двора на църквата "Свети Георги"

Етрополе. Област София. Руски паметник в двора на църквата "Свети Георги". Надпис: "В памет на падналите руски герои за освобождението на гр. Етрополе на 12. ХІ. 1877 г. От църквата Св. В. М. Георги".