Исторически местности
Свищов. Историческото място на десанта на р. Дунав при Текир дере

Свищов. Област Велико Търново. Историческото място на десанта на р. Дунав при Текир дере.