Паметници
Ветрен. Паметен знак за преминаването на Балкана от отряда на ген. Гурко

Ветрен. Община Мъглиж. Област Стара Загора. Паметен знак, поставен по пътя на отряда на ген. Гурко при преминаването на прохода Хаинбоаз в Стара планина. Знакът е поставен през 1977 г., когато се отбелязват сто години от Руско-турската освободителна война.