Музеи
Плевен. Скобелев парк-музей. Надгробен паметник на капитаните: Ерест Спув, Лев Прокопович, Михаил Кокшаров

Плевен. Скобелев парк-музей. Надгробен паметник на капитаните: Ерест Спув, Лев Прокопович, Михаил Кокшаров. 8 пехотен Естландски полк. Убити в боевете при Плевен на 30 и 31 август 1877 г.