Паметници
Посабина. Братска могила на 9 загинали руски войници и офицери от 8 Хусарски Любленски полк, загинали на 28 ноември 1877 г.

Село Посабина. Община Попово. Област Търговище. Братска могила на 9 загинали руски войници и офицери от 8 Хусарски Любленски полк, загинали на 28 ноември 1877 г.