Паметници
Велико Търново. Паметник в руските гробища

Велико Търново. Паметник в руските гробища.