Паметници
Ловеч. Паметник на поручик Иван Яндашевски, 7 пехотен Ревелски полк

Ловеч. Паметник на поручик Иван Яндашевски. Надпис: "7-го пехот Ревелского полка. Поручик Иван Яндашевский. Убить при взятии города Ловчи 22 августа 1877".