Паметници
Ловеч. Паметник на полковник Александър Кусов

Ловеч. Паметник на полк. Александър Кусов, загинал в сраженията при Ловеч - 22 август 1877 г. Надпис: "Командир 11-го пех. Псковскаго Генерала Фелдмаршала Князя Кутузова Смоленскаго полка полковник Александр Иванович Кусов. Убит при взятии г. Ловчи 22-го августа 1877 года".