Паметници
Ловеч. Братска могила на загинали от 5 пехотен Калужски полк

Ловеч. Братска могила на загинали от 5 пехотен Калужски на Негово Императорско Кралско Величество Император Германски Крал Пруски полк.

Майор Василий Гаврилович Лабунцов, капитан Александър Александрович Ивановский и 50 нисши чина.

Загинали при превземането с щурм на укрепленията при Ловеч. 22 август 1877 г.