Паметници
Летница. Руското гробище

Летница. Област Ловеч. Руското гробище. Паметна плоча на гробището за загиналите руски воини за освобождението.