Исторически местности
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Братска могила на Лейб-Гвардейски Московски полк

Горни Дъбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Братска могила на загинали руски офицери от Лейб-Гвардейски московски полк. До могилата са поставени две деветфунтови оръдия.