Исторически местности
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Братска могила на загинали от Лейб-Гвардейска първа артилерийска бригада

Горни Дъбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Братска могила на загинали от Лейб-Гвардейска първа артилерийска бригада. Бомбардир-наводчик Иван Романов и канонир Дмитрий Хиацинтов, убити при превземането на турско укрепление близо до Горни Дъбник.

До братската могила има експозиция от руски оръдия.