Музеи
Свищов. Музей "Преминаване на руските воини 1877 г."
Свищов. Музей "Преминаване на руските воини 1877 г."
Горна Студена. Музей Главна квартира на руската дунавска армия 1877 година
Горна Студена. Община Свищов. Област Велико Търново. Музей Главна квартира на руската дунавска армия - 1877 година.
Плевен. Панорама "Плевенска епопея 1877"
Плевен. Панорама "Плевенска епопея 1877".
Плевен. Панорама "Плевенска епопея 1877"
Плевен. Панорама "Плевенска епопея 1877"
Плевен. Скобелев парк-музей. Братска могила на загиналите от 5-ти пехотен Калужски полк
Плевен. Скобелев парк музей. Братска могила на загиналите от 5 пехотен Калужски на Негово Императорско Кралско Величество Император Германски Крал Пруски полк.
Плевен. Скобелев парк-музей. Братска могила на 45 нисши чина
Плевен. Скобелев парк-музей. Братска могила на 45 нисши чина. "Загинали със смъртта на героите при атаката на зелените хълмове край г. Плевен. 30 и 31 август 1877 г.
Плевен. Скобелев парк-музей. Редут Исса ага
Плевен. Скобелев парк-музей. Редут Исса ага. Скобелевски номер 2 редут. Превзет от отряда на ген. Скобелев при третия щурм на Плевен на 11. ІХ. 1877 г. За комендант е назначен подполковник Мосцевой, който с шепа храбреци отбива шест контраатаки и се изтегля по заповед на ген. Скобелев, поради неуспеха на щурма в другите направления. Реставриран през 1904 г.
Плевен. Скобелев парк-музей. Братска могила на 155 нисши чина от 7 пехотен Ревелски полк
Плевен. Скобелев парк-музей. Братска могила на 155 нисши чина от 7 пехотен Ревелски полк. Загинали в атаката на позициите край Плевен на 30 и 31 август 1877 г.
Плевен. Скобелев парк-музей. Надгробен паметник на капитаните: Ерест Спув, Лев Прокопович, Михаил Кокшаров
Плевен. Скобелев парк-музей. Надгробен паметник на капитаните: Ерест Спув, Лев Прокопович, Михаил Кокшаров. 8 пехотен Естландски полк. Убити в боевете при Плевен на 30 и 31 август 1877 г.
Плевен. Скобелев парк-музей. Надгробен паметник на майор Отто Оттович Торбиге
Плевен. Скобелев парк-музей. Надгробен паметник на майор Отто Оттович Торбиге.
1.2.3.4.