Паметници
Свищов. М. "Паметниците". Паметник на щабс-капитан Петрович
Свищов. Местността "Паметниците". Паметник на щабс-капитан Петрович, 54-ти пехотен Мински полк, загинал на свищовския бряг.
Свищов. М. "Паметниците". Паметник на прапоршчик Рышкин и прапоршчик Здан
Свищов. Местността "Паметниците". Паметник на прапоршчик Рышкин от 54-ти пехотен Мински полк и на прапоршчик Здан от 55-ти пехотен Подолски полк. Загинали на свищовския бряг.
Свищов. М. "Паметниците". Паметник на щабс-капитан Ящински
Свищов. Местността "Паметниците". Паметник на щабс-капитан Ящински, 53-ти пехотен Волински полк. Загинал на свищовския бряг.
Свищов. М. "Паметниците". Паметник на прапоршчик Иванов и подпоручик Григоршвили
Свищов. Местността "Паметниците". Паметник на прапоршчик Иванов и подпоручик Григоршвили, 53-ти пехотен Волински полк. Загинали на свищовския бряг.
Свищов. М. "Паметниците". Паметник на прапоршчик Фьодоров
Свищов. Местността "Паметниците". Паметник на прапоршчик Фьодоров от 54-ти пехотен Мински полк. Загинал на свищовския бряг.
Свищов. М. "Паметниците". Паметник на подпоручик Каненберг
Свищов. Местността "Паметниците". Паметник на подпоручик Каненберг, 54-ти пехотен Мински полк. Загинал на свищовския бряг.
Свищов. М. "Паметниците". Паметник на щабс-капитан Брянов
Свищов. Местността "Паметниците". Паметник на щабс-капитан Брянов от 53-ти пехотен Волински полк. Загинал на свищовския бряг.
Свищов. Паметник на прапоршчик Фьодоров, загинал на свищовския бряг
Свищов. Паметник на прапоршчик Фьодоров от 54-ти пехотен Мински полк. Загинал на свищовския бряг.
Свищов. Паметник на щабскапитан Брянов, загинал на свищовския бряг
Свищов. Паметник на щабскапитан Брянов от 53-ти пехотен Волински полк. Загинал на свищовския бряг промушен от турски щикове.
Свищов. Паметник на шабскапитан Антон Петрович Кожухаров, 54-ти пехотен Мински полк
Свищов. Паметник на щабскапитан Антон Петрович Кожухаров. Българин, руски възпитаник от 54-ти пехотен Мински полк, загинал на 27 юни 1877 г. на свищовския бряг.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.