Исторически местности
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Братска могила на Лейб-Гвардейски Измайловски полк
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Братска могила на Лейб-Гвардейски Измайловски полк
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Паметна плоча от 1944 г.
Горни Дъбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Паметна плоча от 1944 г. Поставена е от военните части на Червената армия, сражавали се на Трети украински фронт.
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Паметник на загинали руски войници, издигнат от Игнат Петков от Горни Дъбник
Горни Дъбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Паметникът е издигнат в периода 1884 - 1885 г. от Игнат Петков от Горни Дъбник. Той събира намерените от него кости на загинали руски войници седем години по-рано и прави този паметник.
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Братска могила на Лейб-Гвардейски Московски полк
Горни Дъбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Братска могила на загинали руски офицери от Лейб-Гвардейски московски полк. До могилата са поставени две деветфунтови оръдия.
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Братска могила на загинали от Лейб-Гвардейска първа артилерийска бригада
Горни Дъбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Братска могила на загинали от Лейб-Гвардейска първа артилерийска бригада. Бомбардир-наводчик Иван Романов и канонир Дмитрий Хиацинтов, убити при превземането на турско укрепление близо до Горни Дъбник. До братската могила има експозиция от руски оръдия.
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Барелеф на полк. Николай Феодорович Ожаровски
Горни Дъбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Барелеф на полк. Николай Феодорович Ожаровски (1844 - 1877).
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Барелеф на поручик Николай Николаевич Пороженко
Горни Дъбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Бюст на поручик Николай Николаевич Пороженко (1854 - 1877).
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Барелеф на генерал Йосиф Владимирович Гурко
Горни Дъбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Бюст на генерал Йосиф Владимирович Гурко (1828 - 1901).
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Барелеф на полк. Константин Алексеевич Рунов
Горни Дъбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Барелеф на полковник Константин Алексеевич Рунов (1839 - 1877).
Горни Дъбник. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Барелеф на полк. Елмар Феодорович Прокопе
Горни Дыбник. Община Долни Дъбник. Област Плевен. Парк "Ген. В. Н. Лавров". Полковник Елмар Феодорович Прокопе (1841 - 1877).
1.2.3.4.5.6.7.